26 maja – Dzień Matki. Matki w pracy.

Bycie pracującą mamą pozwala kobiecie rozwijać swoją karierę i aspiracje zawodowe, podczas gdy jednocześnie może cieszyć się macierzyństwem. Współczesne modele rodzinne zachęcają do pogoni za życiem zawodowym, co może pomóc w stworzeniu poczucia niezależności i spełnienia. Jak zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Jak cieszyć się macierzyństwem nie tracąc poczucia niezależności.
Pogodzenie roli mamy z wypełnianiem obowiązków zawodowych może być nie lada wyzwaniem. Czasami nadmiar pracy może przyprawić o zawrót głowy.
Czasami zdarzają się sytuacje losowe , w których nie ma możliwości pozostawienia malucha pod opieką w domu, przedszkolu czy szkole.

 • Już w momencie, w którym kobieta zajdzie w ciążę, może korzystać ze specjalnych udogodnień. Jeszcze właściwie nie będąc mamą, może liczyć na to, że ustawodawca otoczy ją opieką. O czym mowa? Przede wszystkim o tym, że jeśli kobieta z powodu ciąży musi udać się na zwolnienie lekarskie, wówczas jest ono płatne 100%. Dzięki temu nie musi martwić się, że dochód będzie niższy, niż gdyby pracowała. Może więc leczyć się, odpoczywać na pełnopłatnym zwolnieniu. Tak długo, jak będzie taka konieczność, bowiem okres zasiłkowy wydłużony zostaje ze 182 do 270 dni.
 • pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Jednak ochrona ta nie dotyczy kobiet zatrudnionych na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. W sytuacji, gdy przyszła mama ma umowę o pracę zawartą na okres próbny przekraczający jeden miesiąc lub z umowę o pracę na czas określony, która kończy się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, wówczas umowy te ulegają przedłużeniu do dnia porodu.
 • Należy zauważyć, że pracodawca nie może zezwolić pracownicy w ciąży na pracę w nocy, to znaczy między godziną 7:00 a 21:00.
  Ponadto kobieta w ciąży nie powinna wykonywać pracy dodatkowej, tj. przebywać w pracy dłużej niż wynikałoby to z umowy o pracę. Nie powinna wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych 
  Pracodawca nie może wysyłać na delegacje pracownicy w ciąży bez jej wyraźnej zgody.

Oczywiście ochrona kobiety w ciąży to nie wszystko. Kobieta, która urodzi dziecko, może liczyć na kolejne przywileje. Nie musi wracać do pracy, bowiem może wykorzystać dodatkowe urlopy. Takie, które dotyczą tylko młodych mam.

 • Mowa przede wszystkim o urlopie macierzyńskim. Czas tego świadczenia jest zależny od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu. Zazwyczaj, bo przy urodzeniu jednego dziecka, wynosi 20 tygodni. Jeśli kobieta urodzi bliźnięta – 31 tygodni, trojaczki – 33 tygodnie, czworaczki – 35 tygodni, a jeśli na świat przyjdzie piątka lub więcej dzieci – 37 tygodni urlopu.
 • Po urlopie macierzyńskim pracująca mama może skorzystać z urlopu wychowawczego. Urlop ten może wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Urlop wychowawczy wynosi 36 miesięcy, jednakże maksymalny okres, z którego może skorzystać pracująca matka lub ojciec, to 35 miesięcy. Jeden miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica. Z urlopu można skorzystać w maksymalnie 5 częściach.

A co, gdy kobieta już wróci do pracy?

 • Są specjalne prawa młodej mamy w pracy. Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy Jeśli kobieta karmi dziecko piersią, wówczas ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które są wliczane do czasu pracy. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka przerwy mogą trwać 45 minut. W sytuacji, gdy kobieta pracuje mniej niż 6 godzin, wówczas jest jedna przerwa. Jeśli krócej niż 4h – wtedy nie może skorzystać z takiej możliwości.

Przerwy na karmienie można łączyć i wykorzystać, np. godzinę naraz. Co więcej, ustawa nie przewiduje wieku karmionego piersią dziecka ani sposobu udowodnienia przez pracownicę faktu karmienia piersią.

 • Młoda mama otrzymuje dodatkowe 2 dni wolne w ciągu roku kalendarzowego na opiekę nad dzieckiem i to z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu danego roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Warto podkreślić, że z tego przywileju może skorzystać tylko jeden z rodziców dziecka. Ponadto wymiar zwolnienia na opiekę nad dzieckiem jest stały i nie zależy od liczby wychowywanych dzieci Przy niepełnym wymiarze czasu powyższy zakres godzinowy ustalany jest proporcjonalnie. Co istotne, we wniosku urlopowym nie trzeba podawać przyczyny.
 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez:

– 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli pracownik opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku, albo

– 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli pracownik opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby lub pobytu w szpitalu drugiego rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, nie może on opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

 • Praca z domu- praca zdalna dla pracujących mam sprawdza się w różnych firmach. Coraz więcej obowiązków można spokojnie wykonywać w domowym zaciszu.
 • Praca zdalna daje pracownikom większą elastyczność.  Łatwiej jest pogodzić życie zawodowe z osobistym . Jest więcej czasu na rodzinę, rozwój osobisty i zainteresowania.  Wypełnianie zawodowych obowiązków jest w wielu przypadkach bardziej efektywne, kiedy można robić to na własnych zasadach.
  Praca zdalna daje również możliwość załatwienia innych pilnych spraw bez konieczności brania urlopu.  Wystarczy ustawić godziny pracy we właściwy sposób.  Praca zdalna przełamuje monotonię, w której każdy dzień przypomina i polega w dużej mierze na dojazdach do biura, obowiązkach domowych i powrocie do domu.

Rozwój osobisty i zawodowy jest fundamentalnym aspektem życia każdego człowieka, a dla pracujących mam może mieć dodatkowe znaczenie. Ma to związek z procesem samodoskonalenia i samorealizacji. W przypadku kobiet będących mamami może obejmować rozwijanie umiejętności zarządzania czasem, komunikacji, zdolności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, które są niezwykle przydatne zarówno w pracy, jak i w domu.

Możesz również polubić…

Skip to content