O nas

Ludzie, którzy są na tyle szaleni, by myśleć, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy to robią” Steve Job

Fundacja Nowa Ekonomia Społeczna założona została w 2023 roku. Naszym celem jest dokonanie pozytywnych zmian w ekonomii społecznej. Fundacja inspiruje do  działania firmy, korporacje oraz urzędy, tworząc innowacyjne projekty społeczne. Łączy organizacje pozarządowe z firmami i instytucjami.

Inspirujemy biznes do zmian świata, światopoglądu i poszukujemy ludzi oraz łączymy ludzi zmieniających biznes.

Głównym celem Fundacji są:

– edukacja i działania przygotowujące NGO do współpracy z firmami, między innymi poprzez edukację księgową, ekonomiczną, marketingową oraz rozwój cyfryzacji. Zależy nam aby PS  w pełni wykorzystywały swój potencjał i utrzymywały się na wolnym rynku bez wsparcia projektowego i dotacji,

– przeprowadzenie audytów identyfikujących problemy, braki w PES,

– edukacja korporacji/firm na temat ekonomii społecznej, propagujemy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

– tworzenie godnych miejsc pracy,

– podnoszenie wiedzy na temat ekonomii społecznej i rynku pracy, a także jakości zatrudniania i tworzonych miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy,

– edukacja podmiotów komercyjnych na temat zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami,

– edukacja obywatelska, wzmacnianie roli obywateli i instytucji obywatelskich w życiu publicznym,

– rozwój nowych technologii i cyfryzacja.

Możesz również polubić…

Skip to content