Usługi głosowe

Kompleksowa oferta z telefonem lub sama karta SIM.

Internet
Internet

Internet mobilny ze sprzętem lub sama karta SIM oraz SDI i DBI.

Wirtualna centrala telefoniczna
Warianty dostosowane do potrzeb klienta.
Kamery online
Warianty dostosowane do potrzeb klienta.
Terminal płatniczy w telefonie
W pełni mobilny terminal płatniczy w telefonie z funkcją NFC.
Program do fakturowania
Program do fakturowania z magazynem na pendrive.